Voorzitterswissel bij Arcades

Na 14 jaar draagt Jan Willemse de voorzittershamer over aan Patrick Friesen. Jan heeft voorheen als voorzitter bij de Eendracht gefungeerd en heeft veel werk verzet voor, tijdens en na de samensmelting tot Arcades. We zijn als club dan ook zeer erkentelijk voor al zijn werk.

Tijdens de jaarvergadering hebben we Jan in de bloemetjes gezet en voorzien van een persoonlijk dankwoord.

De nieuwe voorzitter, Patrick Friesen, is vader van twee jeugdleden. Lindy zit in het team D1 en Karlijn zit in het team E1. Hij is getrouwd met Chantal en ze hebben samen ook nog een zoon Thomas. Binnen onze club is hij actief bij de kampcommissie.