Het bestuur van Arcades Korfbalsport bestaat op dit moment uit 7 personen:

 • Janne Berkers | Voorzitter
 • Vera Sauvé | Secretaris & Aanspreekpunt Technische Commissie
 • Sanne Theelen | Penningmeester
 • Sandra Bakker | Aanspreekpunt Activiteitencommissie
 • Claudia Feller | Aanspreekpunt Public Relations
 • Mary Tijssen | Aanspreekpunt Sponsorcommissie
 • Annelie Vervoordeldonk | Aanspreekpunt Materiaal/Materiaalruimte Neerkant
 • Vacant | Aanspreekpunt Scheidsrechtercommissie

Commissies

Het bestuur stuurt een aantal commissies aan die bepaalde taken uitvoeren binnen de verenigingen. Elke commissie heeft één aanspreekpunt binnen het bestuur.

 • (Technisch) beleid
 • Technische commissie
 • PR
 • Activiteiten en acties
 • Scheidsrechters
 • KNKV