Het bestuur van Arcades Korfbalsport bestaat op dit moment uit 8 personen:

 • Patrick Friesen | voorzitter
 • Vera Sauvé | secretaris
 • Sanne Theelen | penningmeester
 • Sandra Bakker | algemeen bestuurslid
 • Claudia Feller | algemeen bestuurslid
 • Colinda Oosterveen | algemeen bestuurslid
 • Janine Goorts | algemeen bestuurslid
 • Annelie Vervoordeldonk | algemeen bestuurslid

Commissies

Het bestuur stuurt een aantal commissies aan die bepaalde taken uitvoeren binnen de verenigingen. Elke commissie heeft één aanspreekpunt binnen het bestuur. Door wijzigingen in het bestuur wordt nog bekeken wie welk aanspreekpunt wordt.

 • (Technisch) beleid
 • Technische commissie
 • PR
 • Activiteiten en acties
 • Scheidsrechters
 • KNKV

Secretariaat

U kunt contact opnemen met het secretariaat van Arcades Korfbalsport via info@arcadeskorfbalsport.nl, of via het contactformulier.