Brainstormsessie bestuur

Binnenkort start het bestuur een brainstormsessie om het gemaakte beleidsplan verder aan te scherpen en te vertalen naar de praktijk. Tegelijkertijd is het een kennismaking met de nieuwe voorzitter. Gezien de coronamaatregelen is het nog even de vraag wanneer deze sessie door kan gaan.